บริษัท ทีเอ็นพี คอสเมซูติคอล จำกัด   ให้บริการรับผลิตสินค้าสุขภาพและความงามครบวงจร  ก่อตั้งเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560  ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน  20,000,000  บาท  มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง  สกินแคร์บำรุงผิว  น้ำหอม  ให้แบรนด์ในโมเดิร์นเทรด  บิวตี้สโตร์ ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์   "จากความสำเร็จของธนพรคลีนิค สู่การต่อยอดธุรกิจรับสร้างแบรนด์ครบวงจร"   คุณก้อย ณัฐชรัตน์ อภิวาวงศ์ศา ประธานกรรมการบริหารธนพรคลีนิค นักธุรกิจหญิงด้านความสวยความงาม ได้เห็นเทรนด์ธุรกิจความงามที่กำลังเติบโต และกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมกับความสนใจทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ ทีเอ็นพี คอสเมซูติคอล เพื่อให้แบรนด์ไทยและคนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพ


          ในปี 2561 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจที่ปรึกษาประกันภัยและการลงทุน ได้ร่วมลงทุนกับบริษัททีเอ็นพี คอสเมซูติคอล จำกัด ทำให้บริษัทมีการขยาย และเติบโตมากขึ้น คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ กรรมการและที่ปรึกษา พร้อมด้วยคุณณนวลนาง อัศวพัฒนพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นพี คอสเมซูติคอล จำกัด ผู้บริหารที่เข้าใจเรื่องเครื่องสำอางเป็นอย่างดี จากการสำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประสบการณ์การทำงานในวงการความงาม และธุรกิจ OEM/ODM/OBM มากกว่า 10 ปี ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงความงาม ด้วยองค์ความรู้การวิจัยพัฒนาของผู้บริหารและทีมนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มากประสบการณ์ ร่วมกับเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย คือ จุดแข็งที่ทำให้ ทีเอ็นพี คอสเมซูติคอล สามารถผลิตสินค้าความงามที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

 

พันธกิจ
image

 

  

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิต ในการยกระดับคุณภาพสินค้า 

 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง   และยั่งยืน

 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด    แก่ลูกค้า

● ดำเนินธุรกิจ โดยถือว่า "ความปลอดภัยของสินค้า" เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดต่อ  การดำเนินธุรกิจ 

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ และสมรรถนะในการทำงานของพนักงาน ด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

มาตรฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. CERTIFICATE OF MANUFACTURER หนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นเอกสารรับรองว่าสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถูกต้องตามกฏหมาย

2. ASEAN GMP มาตรฐานในการผลิตที่ดีตามกฏระเบียบของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3. TUV NORD GMP มาตรฐานในการผลิตที่ดีตามกฏระเบียบของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย TUV NORD สถาบันตรวจรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

4. ISO 22716 มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และกำหนดเป็นข้อบังคับสำคัญในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย TUV NORD สถาบันตรวจรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน

5. HALAL  มาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้ชาวมุสลิมบริโภคได้อย่างปลอดภัย สามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ที่มีสมาชิกจาก 57 ประเทศอิสลามทั่วโลก


เกณฑ์การพิจารณาขอรับมาตรฐาน
          การที่ได้รับการรับรอง ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข สถาบัน TUV Nord ของประเทศเยอรมัน และสถาบันคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถือเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานการผลิต ของบริษัททีเอ็นพีฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ใช่ทุกโรงงานจะสามารถผ่านการตรวจสอบได้ โดยโรงงานรับผลิตครีมที่มีมาตรฐานต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

1. โครงสร้างองค์กร มีการจัดระบบองค์กรชัดเจน แยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง

2. สถานที่ผลิต โครงสร้างต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก สัตว์ และแมลงต่าง ๆ ได้
              2.1 พื้น ผนัง เพดาน กำหนดให้ใช้วัสดุผิวเรียบ เพื่อทำความสะอาดง่าย ปราศจากเชื้อโรค และมีการบำรุงให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก
              2.2 ระบบแสงสว่างและระบายอากาศ ภายในสถานที่ผลิต ต้องติดตั้งระบบให้แสงสว่างเพียงพอ รวมทั้งมีระบบระบายอากาศที่มีแผ่นดักกรองฝุ่นละอองละมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
           2.3 พื้นที่ปฏิบัติงาน แบ่งพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วนชัดเจน มีห้องสำหรับชั่งและตวงวัตถุดิบ ห้องผสม ห้องบรรจุ รวมทั้งกำหนดให้แยกห้องที่ต้องควบคุมคุณภาพ ออกจากส่วนพื้นที่การผลิต เช่น ห้องทดสอบทางเคมี ห้องทดสอบทางจุลชีววิทยา
           2.4 อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและบรรจุ ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์ ต้องมีการบำรุงรักษา และสอบเทียบ (Calibration) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความแม่นยำ เที่ยงตรง ในการทำงานสูงสุด

3. ระบบเอกสาร มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบกลับย้อนหลังทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ดี รวมถึงการจัดการเรื่องข้อร้องเรียสินค้าและบริการ ทั้งหมดที่ผลิตกับบริษัทฯ
บริการของเรา
image
1. รับผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
image
2. บริการวิจัย และพัฒนาสูตรสินค้า
โดยบุคคลากรเชี่ยวชาญ
image
3. บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(อย.) /
ขอใบรับรองต่าง ๆ

image
4. บริการออกแบบฉลากสินค้า และฉลากบรรจุภัณฑ์
image
5. จัดหาสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วโลก
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้