บริษัท ทีเอ็นพี คอสเมซูติคอล จำกัด   ให้บริการรับผลิตสินค้าสุขภาพและความงามครบวงจร  ก่อตั้งเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560  ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน  20,000,000  บาท โดย "คุณณนวลนาง อัศวพัฒนพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นพี คอสเมซูติคอล จำกัด" ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง  สกินแคร์บำรุงผิว  น้ำหอม  ให้แบรนด์ในโมเดิร์นเทรด  บิวตี้สโตร์ ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ จากการสำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และประสบการณ์การทำงานในวงการความงาม และธุรกิจ OEM/ODM/OBM มากกว่า 15 ปี ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงความงาม" สู่การต่อยอดธุรกิจรับสร้างแบรนด์ครบวงจร"   ได้เห็นเทรนด์ธุรกิจความงามที่กำลังเติบโต และกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมกับความสนใจทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ ทีเอ็นพี คอสเมซูติคอล เพื่อให้แบรนด์ไทยและคนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพ


         ด้วยองค์ความรู้การวิจัยพัฒนาของผู้บริหารและทีมนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มากประสบการณ์ ร่วมกับเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย คือ จุดแข็งที่ทำให้ ทีเอ็นพี คอสเมซูติคอล สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันเทรนด์ใหม่  ก้าวสู่ธุรกิจความงามอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นในคุณภาพวางใจให้ TNP ดูแลคุณ "จากประสบการณ์สร้างแบรนด์ร้อยล้านเรารู้ดีผู้บริโภคต้องการอะไร"

 

พันธกิจ
image

 

  

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิต ในการยกระดับคุณภาพสินค้า 

 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง   และยั่งยืน

 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด    แก่ลูกค้า

● ดำเนินธุรกิจ โดยถือว่า "ความปลอดภัยของสินค้า" เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดต่อ  การดำเนินธุรกิจ 

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ และสมรรถนะในการทำงานของพนักงาน ด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

มาตรฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. CERTIFICATE OF MANUFACTURER หนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นเอกสารรับรองว่าสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถูกต้องตามกฏหมาย

2. ASEAN GMP มาตรฐานในการผลิตที่ดีตามกฏระเบียบของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3. TUV NORD GMP มาตรฐานในการผลิตที่ดีตามกฏระเบียบของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย TUV NORD สถาบันตรวจรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

4. ISO 22716 มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และกำหนดเป็นข้อบังคับสำคัญในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย TUV NORD สถาบันตรวจรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน

5. HALAL  มาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้ชาวมุสลิมบริโภคได้อย่างปลอดภัย สามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ที่มีสมาชิกจาก 57 ประเทศอิสลามทั่วโลก


เกณฑ์การพิจารณาขอรับมาตรฐาน
          การที่ได้รับการรับรอง ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข สถาบัน TUV Nord ของประเทศเยอรมัน และสถาบันคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถือเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานการผลิต ของบริษัททีเอ็นพีฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ใช่ทุกโรงงานจะสามารถผ่านการตรวจสอบได้ โดยโรงงานรับผลิตครีมที่มีมาตรฐานต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

1. โครงสร้างองค์กร มีการจัดระบบองค์กรชัดเจน แยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง

2. สถานที่ผลิต โครงสร้างต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก สัตว์ และแมลงต่าง ๆ ได้
              2.1 พื้น ผนัง เพดาน กำหนดให้ใช้วัสดุผิวเรียบ เพื่อทำความสะอาดง่าย ปราศจากเชื้อโรค และมีการบำรุงให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก
              2.2 ระบบแสงสว่างและระบายอากาศ ภายในสถานที่ผลิต ต้องติดตั้งระบบให้แสงสว่างเพียงพอ รวมทั้งมีระบบระบายอากาศที่มีแผ่นดักกรองฝุ่นละอองละมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
           2.3 พื้นที่ปฏิบัติงาน แบ่งพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วนชัดเจน มีห้องสำหรับชั่งและตวงวัตถุดิบ ห้องผสม ห้องบรรจุ รวมทั้งกำหนดให้แยกห้องที่ต้องควบคุมคุณภาพ ออกจากส่วนพื้นที่การผลิต เช่น ห้องทดสอบทางเคมี ห้องทดสอบทางจุลชีววิทยา
           2.4 อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและบรรจุ ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์ ต้องมีการบำรุงรักษา และสอบเทียบ (Calibration) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความแม่นยำ เที่ยงตรง ในการทำงานสูงสุด

3. ระบบเอกสาร มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบกลับย้อนหลังทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ดี รวมถึงการจัดการเรื่องข้อร้องเรียสินค้าและบริการ ทั้งหมดที่ผลิตกับบริษัทฯ
บริการของเรา
image
1. รับผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
image
2. บริการวิจัย และพัฒนาสูตรสินค้า
โดยบุคคลากรเชี่ยวชาญ
image
3. บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(อย.) /
ขอใบรับรองต่าง ๆ

image
4. บริการออกแบบฉลากสินค้า และฉลากบรรจุภัณฑ์
image
5. จัดหาสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วโลก
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้