ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ้อนเร้น
image

อัตราค่าบริการ
image
ค่าจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย.
2,000 บาท
image
ค่าออกแบบ LOGO+Lebel
3,000 บาท
image
ค่าออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์
2,000 บาท