Hemp Seed Oil

ประเทศไทยเพิ่งปลดล็อกกฎระเบียบเครื่องสำอางกัญชงถูกกฎหมาย นี่จึงเป็นโอกาสสร้างแบรนด์ที่มีโอกาส ปัง ประสบความสำเร็จได้ก่อนใคร

ปลดล็อค “เครื่องสำอางกัญชง Made in Thailand” วันนี้เราเลยมาแชร์ความรู้ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางกัญชงที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้ นั้นมีอะไรบ้าง