ขายอยู่ดีๆ ครีมแยกชั้น... มาผลิตที่ TNPC 5 ด่านโหดตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ

Last updated: 28 เม.ย 2566  |  2720 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขายอยู่ดีๆ ครีมแยกชั้น... มาผลิตที่ TNPC 5 ด่านโหดตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ

     เมืองไทยอากาศร้อน แดดก็แรง บางคนเผลอลืมครีม วางไว้ในรถ ตากแดดทั้งวัน ก็อาจเจอปัญหาการแยกชั้นกันของเนื้อครีมได้ แต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไร ในมุมของผู้บริโภคย่อมเสียความรู้สึก มองว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพ  และยิ่งทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัญหาจุดเล็กๆ อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ กระทบความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในวงกว้าง ซึ่งกว่าจะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ต้องอาศัยทั้งความทุ่มเท เวลา และเงินลงทุน ถ้าแบรนด์ต้องมาเสียหายเพราะปัญหาเนื้อครีมแยกชั้น ถือว่าน่าเสียดายแย่ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ TNPC ต้องเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐานครีมในทุกๆขั้นตอน ก่อนส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าและผู้บริโภค


สาเหตุเนื้อครีมแยกชั้นเกิดจากอะไร?


ปัจจัยภายใน

เกิดจากตัวสูตรครีมที่มีส่วนผสมของซิลิโคน ซึ่งเป็นสารที่ระเหยง่าย เมื่อสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานาน จะทำให้เนื้อครีมแห้ง เกิดการแยกชั้นได้ง่าย นอกจากนี้ระยะเวลาในการผลิตและบรรจุก็มีความสำคัญ ต้องมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นาน เนื้อครีมก็จะแห้ง ไม่มีความชุ่มชื้น แต่ถ้าบรรจุเร็วเกินไป ไม่รอให้เนื้อครีมเซตตัวก่อน มีฟองอากาศเหลือในเนื้อครีม เมื่อนำมาบรรจุใส่แพ็คเกจ จะทำให้เนื้อครีมเปลี่ยนสภาพ เกิดเป็นน้ำมันลอยหน้าบนฝากระปุก หรือหลอด ซึ่งการหาจุดพอดีของเนื้อครีมแต่ละสูตร (Equivalence point) เป็นหน้าที่ของ RD จะต้องทดลองและหาคำตอบ เพื่อให้ได้เนื้อครีมที่มีประสิทธิภาพและมีความคงตัวที่ดีที่สุด


ปัจจัยภายนอก

เกิดจากลักษณะการจัดเก็บ ซึ่งถือว่ามีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพและอายุของเนื้อครีม เช่น วางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป หรือ ที่ที่มีความร้อนหรือแสงแดดส่องเข้ามาถึง ส่งผลให้เนื้อครีมเกิดการแยกชั้น เสื่อมสภาพ หมดอายุเร็วกว่าที่กำหนด รวมไปถึงการเลือกแพ็คเกจก็มีส่วนสำคัญ นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว เราต้องคำนึงให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อครีม ทำให้เนื้อครีมอยู่ในสภาวะสูญญากาศ หรือใกล้เคียงให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน ไม่เสื่อมสภาพก่อนกำหนด เช่น ครีมเนื้อข้น ควรบรรจุในแพ็คเกจกระปุก หรือหลอดใส่ฟอยด์ปิดผนึกปากหลอดครีมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันเนื้อครีมสัมผัสกับอากาศ ระหว่างที่ยังไม่มีการเปิดใช้

---

การเกิดเนื้อครีมแยกชั้น นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดขึ้นได้ ในฐานะโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน เราจำเป็นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเนื้อครีมแยกชั้น หรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีวะ ก่อนที่จะนำมาผลิตจริง และส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ปัญหาครีมแยกชั้นที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ได้รับการป้องกันอย่างถี่ถ้วน

---


5 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นฐาน

1.วัดค่า pH (pH Test)

ค่า pH คือ ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อครีม เป็นค่าสำคัญที่ TNPC ต้องตรวจสอบในวัตถุดิบ ตลอดจนหลังการผลิตเสร็จสิ้น โดยใช้เครื่องมือเรียกว่า PH Meter ทั้งนี้เนื่องจากสารสกัดแต่ละชนิด จะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดในช่วงค่า PH หนึ่งๆ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบค่า PH ของเนื้อครีมให้อยู่ในช่วงที่กำหนด เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


2. วัดค่าความหนืด (Viscosity)

อีกหนึ่งการตรวจสอบของ TNPC ที่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางเรียกว่า Viscometer ในการตรวจ ทั้งนี้เพื่อให้มีช่วงค่าความหนืดตรงตามสูตร เพื่อให้เนื้อครีมที่ผลิตมีคุณภาพ โดยค่าความหนืดจะส่งผลกับเนื้อครีมโดยตรง ถ้าเกิดมีความหนืดมากเกินไป เนื้อที่ได้อาจจะเกลี่ยยาก ไม่ตรงตามสเปคที่ต้องการ ฟิลลิ่งเนื้อสัมผัสไม่ได้ รวมทั้งอาจทำให้เกิดการแยกชั้นของเนื้อได้ง่ายขึ้น


3. ตรวจเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial Examintion)

ขั้นตอนตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อครีม TNPC จะใช้เครื่องมือ Mikrocount เพื่อตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อครีมว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์ หรือ เชื้อรา ปนเปื้อนในเนื้อครีมหรือไม่ นอกจากนี้ TNPC ยังมีการส่งตรวจกับ ALS Laboratory Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการตรวจรับรอง ที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อครีมที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนอย่างแน่นอน


4. ทดสอบความคงตัว (Stability Test)

การทดสอบความคงตัวของเนื้อครีมหรือ Stability test เป็นกระบวนการทดสอบ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น ค่า PH ค่าความหนืด รวมไปถึงการแยกชั้นของเนื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างเนื้อครีมทดสอบในสภาวะเร่งด่วน เพื่อดูปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อครีม โดยทดสอบภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 4 องศา และ อุณหภูมิ 45 องศา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อประเมิน Shelf life หรืออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน


5. ทดสอบการรั่วซึม (Leak Test)

นอกจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเนื้อครีมที่เข้มงวดแล้ว TNPC ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพของแพ็คเกจ โดยจะมีขั้นตอนทดสอบ “leak Test” สำหรับตรวจการรั่วซึมของแพ็คเกจสินค้า เช่น กระปุก หลอด และขวด ทั้งนี้เนื่องจากแพ็คเกจเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเครื่องสำอาง ถ้ามีอากาศเข้าไปได้ ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เนื้อครีมเกิดการแยกชั้น หรือเสื่อมสภาพได้ง่ายขึ้น 


     อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบที่กล่าวมา ถือเป็นการตรวจสอบตามระบบควบคุมคุณภาพในระยะสั้น ของ TNPC ก่อนถึงมือลูกค้า เพราะหลังจากที่เราส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว เรายังมีการเก็บตัวอย่าง ทดสอบ และติดตามผลอยู่ทุกๆ ช่วง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี และ 2 ปี เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการผลิตและตรวจสอบที่เข้มงวดของ TNPC เราจึงมั่นใจว่า สินค้าที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดอายุการใช้งาน

---

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้