6 นวัตกรรมนำส่งสารสำคัญช่วยเพิ่มจุดขายในสกินแคร์ (Active Delivery Systems)

Last updated: 28 เม.ย 2566  |  6422 จำนวนผู้เข้าชม  | 

6 นวัตกรรมนำส่งสารสำคัญช่วยเพิ่มจุดขายในสกินแคร์ (Active Delivery Systems)

     ทุกวันนี้ไม่ว่าจะแบรนด์สกินแคร์ไหนๆ ก็ล้วนหาจุดขายที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ TNP ขอแนะนำนวัตกรรมนำส่งสารสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกินแคร์และยังสร้างจุดขายที่น่าสนใจได้อีกด้วย


ระบบนำส่ง (Delivery System) คือนวัตกรรมที่ช่วยให้การนำสารสำคัญตรงเข้าสู่ผิวได้อย่างแม่นยำ พร้อมค่อยๆ ปลดปล่อยสารสำคัญที่ถูกห้อหุ้มออกมาจึงไม่เกิดการระคายเคืองผิวหรือเกิดน้อยมาก และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารสำคัญได้อีกด้วย สารสำคัญตัวอย่างเช่น สารสกัดจากธรรมชาติ สารที่ซึมเข้าสู่ผิวได้ยาก สารที่เสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อเจอแสง และสารกันแดด เป็นต้น ระบบนำส่งสาร ได้แก่ 

 • ลิโปโซม(Liposomes)
 • นีโอโซม (Niosomes)
 • ไฟโตโซม (Phytosomes)
 • ทรานสเฟอโซม (Transfersomes)
 • เอทโทโซม (Ethosomes)
 • เดนไดรเมอร์ (Dendrimers)


ข้อดีของระบบนำส่ง

 • มีความปลอดภัยสูงและมีผลข้างเคียงต่ำ
 • เสริมประสิทธิภาพสารสำคัญ
 • เพิ่มความสามารถในการซึมเข้าสู่ผิวได้มากขึ้น
 • เพิ่มความคงตัวให้แก่สารที่ถูกกักเก็บในระบบ
 • สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้
 • สามารถปกป้องสารสำคัญจากการสลายตัวด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมี


คือ อนุภาคขนาดเล็กของสารไขมันที่เรียงซ้อนกันสองชั้นสลับกับชั้นของน้ำ มีลักษณะเป็นถุงกลมๆ เนื่องจากลิโปโซมมีส่วนประกอบและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จึงถูกพัฒนามาใช้ในการนำพาสารต่างๆ เช่น ยา เครื่องสำอางเพื่อเข้าสู่ร่างกาย 
 • ในภาษากรีก Lipo หมายถึง Fat และ Somes หมายถึง Body
 • ลิโปโซมถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในอังกฤษ ปี 1961 โดย Alec D. Bangham
 • อนุภาคประกอบด้วย ฟอสโฟลิปิด (Phospholipids) และคลอเรสเตอรอล (Cholesterol)
 • ขนาดของลิโปโซมมีตั้งแต่ 20 นาโนเมตรไปจนถึงหลายไมโครเมตร

 

ขนาดของลิโปโซม 

 • Multi Lamellar Vesicles (MLV) มีขนาดมากกว่า 0.5 ไมโครเมตร
 • Oligo Lamellar Vesicles (OLV) มีขนาด 0.1 - 1 ไมโครเมตร
 • Multivesicular Vesicles (MV) มีขนาดมากกว่า 1 ไมโครเมตร
 • Unilamellar Vesicles (UV) แบ่งออกเป็น 
- Medium Unilamellar Vesicles (MUV) 
- Small Unilamellar Vesicles (SUV) มีขนาด 20 - 100 นาโนเมตร
- Giant Unilamellar Vesicles (GUV) มีขนาดมากกว่า 1 ไมโครเมตร
- Large Unilamellar Vesicles (LUV) มีขนาดมากกว่า 100 นาโนเมตร


ข้อดีของลิโปโซม
 • นำส่งสารสำคัญสู่เป้าหมายได้ดี 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เพิ่มความคงตัว
 • ลดความเป็นพิษจากการสัมผัสสารสำคัญโดยตรง
 • ลดผลข้างเคียง
 • ระบบสามารถกักเก็บสารได้ทั้งโมเลกุลเล็กและใหญ่
 • ระบบสามารถกักเก็บสารสำคัญที่มีคุณสมบัติทั้งละลายในน้ำได้ดีและละลายในไขมันได้ดี
มีลักษณะเป็นถุงทรงกลมขนาดเล็ก คล้ายกระเปาะที่เก็บกักสารต่างๆ ไว้ภายในอนุภาคเหล่านี้ มีลักษณะโครงสร้างของผนังเซลล์เป็นผนังสองชั้น ซึ่งเกิดจากการจัดเรียงตัวเองของโมเลกุลสารลดแรงตึงผิวที่มีคุณสมบัติมีขั้วและไม่มีขั้วอยู่ในโมเลกุลเดียวกัน ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวโดยนำส่วนที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเข้าหากันและมีการซ้อนกันเป็นผนังอาจเรียงตัวเป็นชั้นเดียวหรืออาจเกิดได้มากกว่าหนึ่งชั้น 

 • นีโอโซมถูกคิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย L'Oreal สำหรับการใช้งานด้านเครื่องสำอาง เปิดตัวสู่ตลาดเมื่อปี 1987
 • นีโอโซมมีความสามารถในการซึมผ่านได้ลึกกว่าและมีความเสถียรมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับลิโปโซม 
 • นีโอโซมที่ไม่มีประจุทำให้เกิดการระคายเคืองได้น้อย

ขนาดของนีโอโซม

 • Multi Lamellar Vesicles (MLV) มีขนาด 100 - 1000 นาโนเมตร
 • Small Unilamellar Vesicles (SUV) มีขนาด 10 - 100 นาโนเมตร
 • Large Unilamellar Vesicles (LUV) มีขนาด 100 - 250 นาโนเมตร


ข้อดีของนีโอโซม

 • สามารถกักเก็บสารปริมาณมากๆ ได้ในปริมาตรน้อย 
 • ระบบสามารถกักเก็บสารสำคัญที่มีคุณสมบัติทั้งละลายในน้ำได้ดี ละลายในไขมันได้ดี และสารที่เป็นกึ่งกลาง 
 • มีความคงตัวและเก็บง่าย
 • ปรับปรุงการซึมผ่านผิวหนังของสารออกฤทธิ์
 • เพิ่มความเสถียรของสารออกฤทธิ์
  ไม่ระคายเคือง 
 • เป็นที่ยอมรับของตลาดเครื่องสำอาง
Phytosomes เรียกอีกอย่างว่า Herbosomes คำว่า “Phyto” หมายถึง พืช ดังนั้นไฟโตโซมจึงหมายถึง ถุงหุ้มสารสำคัญจากพืช โดยสารสำคัญจะถูกล้อมรอบด้วยลิปิด ซึ่งสร้างพันธะไฮโดรเจนกับฟอสฟาทิดิลโคลีน สามารถถูกกักเก็บได้ในส่วนแกนกลางและส่วนที่เชื่อมต่อกับส่วนของฟอสเฟต 

 • ไฟโตโซมชนิดแรกได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Indena ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการดูดซึมของยา
 • ห้อหุ้มสารสำคัญที่ได้จากสมุนไพรโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการช่วย เนื่องจากร่างกายดูดซึมโดยตรงได้ยาก
 • ขนาดของไฟโตโซมประมาณ 200 - 250 นาโนเมตร

 


ข้อดีของไฟโตโซม
 • ใช้สารสำคัญในปริมาณน้อยลงเนื่องจากเพิ่มการนำส่งได้มากขึ้นมีความคงตัวสูง 
 • เพิ่มการซึมผ่านผิวหนังได้ดีเมื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง
 • ปลดปล่อยสารสำคัญในปริมาณที่เหมาะสมไปยังเซลล์เป้าหมาย
 • ไฟโตโซมยังเหนือกว่าไลโปโซมในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอีกด้วย


    เป็นระบบนำส่งชนิดที่นิยมใช้กับการนำส่งสารสำคัญแบบเฉพาะที่ เช่น บริเวณผิวหนัง เนื่องจากมีความสามารถในการบีบตัวผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ได้กับสารทั้งโมเลกุลใหญ่และเล็ก โดยความสามารถเหล่านี้มาจากองค์ประกอบของทรานสเฟอร์โซมที่ประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดและสารลดแรงตึงผิวแบบสายเดี่ยวในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้ระบบนำส่งชนิดนี้มีความสามารถในการยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ 

 • ทรานสเฟอร์โซมถูกนำมาใช้ในช่วงต้นปี 1990
 • ทรานสเฟอร์โซมประกอบด้วยคุณสมบัติที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำ 
 • มีประสิทธิภาพการซึมผ่านสูงกว่าลิโปโซม
 • ซึมผ่านรูขุมขนที่มีขนาดเล็กกว่าได้ด้วยการบิดตัวเปลี่ยนรูปร่างเข้าไป ซึ่งทำให้การซึมผ่านของผิวหนังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่เสถียรทางเคมีเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะถูกสลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ข้อดีของทรานสเฟอร์โซม

 • สามารถกักเก็บสารสำคัญที่ละลายในไขมันได้ดีสูงถึง 90%
 • เพิ่มการดูดซึมและซึมผ่านได้ดีกว่าระบบนำส่งอื่น 
 • สามารถใช้ได้กับสารสำคัญที่มีมวลโมเลกุลสูง 
 • ระบบมีอัตราการปลดปล่อยสารสำคัญช้า 
 • สามารถป้องกันการสลายตัวของสารสำคัญในระบบเมแทบอลิซึมได้
  ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
 • ลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของสารออกฤทธิ์ให้น้อยที่สุด 


คือ ระบบนำส่งสารเข้าสู่ผิวหนังแบบอนุภาคหรือถุงทรงกลมที่มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตามเส้นทางที่เคลื่อนที่ผ่าน ประกอบขึ้นจากสารไขมันประเภทฟอสโฟไลปิด เอธานอลที่มีความเข้มข้นสูง และน้ำ เอทโทโชมเป็นไลโปโซมที่มีส่วนประกอบของเอธานอลในปริมาณสูง (20-45% โดยน้ำหนัก) เป็นอนุภาคที่มีลักษณะอ่อนและยืดหยุ่น เป็นระบบนำส่งสารหรือยาผ่านผิวหนังที่สามารถแทรกผ่านผิวหนังลงไปในชั้นที่ลึกได้ และอาจนำส่งถึงระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อให้ฤทธิ์ทั่วร่างกาย 

 • สารสำคัญที่ควรใช้ระบบการนำส่งเอทโทโซม เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านริ้วรอย สารต้านเซลลูไลท์ กรดซาลิไซลิก และเรตินอยด์ เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพและนำส่งได้ถึงผิวชั้นลึก
 • สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตามเส้นทางที่เคลื่อนที่ผ่านได้และสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่ 10 นาโนเมตรถึง 1 ไมโครเมตร
 • เสถียรกว่าไลโปโซมมากเนื่องจากมีเอทานอลอยู่
 • มีองค์ประกอบทั้งส่วนที่เป็น Lipophilic และ Hydrophilic ทำให้สามารถนำส่งสารที่มีความชอบน้ำและสารที่มีความชอบไขมันได้ดี
 • เอทโทโซม นี้แบ่งได้เป็น Classical Ethosomes,Binary Ethosomes และ Transethosomes 

ข้อดีของเอทโทโซม

 • เพิ่มการนำส่งสารออกฤทธิ์ผ่านผิวหนัง
 • สามารถนำส่งสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ได้ เช่น peptides และ protein
 • มีความปลอดภัยในการนำมาใช้ในทางยาและเครื่องสำอาง ลดการใช้สารลดแรงตึงผิวที่เป็นอันตราย
 • ไม่สร้างความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บต่อร่างกาย และลดความเป็นพิษที่เกิดจากการสัมผัสสารโดยตรง


เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโครงสร้างพอลิเมอร์ที่เหมือน ต้นไม้โดยพันธะที่มีทั้งหมดจะต่อกิ่งก้านสาขาของโมเลกุลเป็นรัศมีออกจากจุดหรือแกน ที่เป็นศูนย์กลางในลักษณะโครงสร้างที่ซ้ำกัน และมีขนาดเดียวกัน เดนไดรเมอร์มีลักษณะทรงกรมสามมิติ ซึ่งมีความเสถียรสูงลักษณะโครงสร้างของเดนไดรเมอร์ประกอบด้วย 3 ส่วน

1.แกนกลาง 
2.ชั้นใน ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างที่มีกิ่งก้านแผ่เป็นรัศมีโดยติดกับแกนกลาง
3.ชั้นนอก ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างกิ่งก้านที่แผ่ออกไปจากชั้นด้านใน ขนาด รูปร่าง และความไวในการทำปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นและส่วนประกอบทางเคมีของแกนกลาง กิ่งก้านโมเลกุลชั้นใน และกลุ่มโมเลกุลพื้นผิว เดนไดรเมอร์ประกอบด้วยโครงสร้างเคมีที่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้หลายขนาดในระดับโมกุลไปจนถึงระดับนาโน 


ข้อดีของเดนไดรเมอร์

 • สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้ดี 
 • ใช้ได้ดีกับการนำส่งสารสำคัญเข้าผิวหนังแต่ไม่เข้าสู่ระบบเลือด 
 • ระบบสามารถกักเก็บสารสำคัญได้มาก 
 • ระบบสามารถปกป้องสารสำคัญจากการสลายตัวด้วยกระบวนการทางเคมีได้ดี
6 นวัตกรรมที่มีจุดเด่นจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณดูน่าสนใจและทันสมัย ที่ TNP ยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอีกหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณทำการตลาดได้อย่างงาย สนใจสร้างแบรนด์ติดต่อเราสิคะ ปรึกษาฟรีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, “ระบบนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพร”, สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้